Wednesday, February 27, 2013

WASIAT KIYAI IMAM MURSYID MUTTAQIEN


الله الرحمن الرحيم بسم
     v  Warga PSM kudu netepi Mujahadah
     v  Warga PSM kudu ambelani ke-PSM-ane
     v  Warga PSM kudu netepi komando akherat
     v  Warga PSM kudu netepi amar-amar PSM
     v  Warga PSM kudu bersatu rukun manunggal
     v  Warga PSM kudu wani amberantas hawa nafsu
     v  Warga PSM pirantine Al-Qur’an,sajadah. Dene gamane wesi aji (pusaka)
     v  Warga PSM ora keno njajal kabisane
v  Warga PSM marang lelakon iki kudu ditekaake marang kasempurnan
v  Warga PSM ora keno mberkahake kebisane
v  Warga PSM yen ono kepentingan cukup diwacake sak kalimat
v  Gaman wesi aji yen ono gawe dihunus
v  Warga PSM kudu ikhlas marang amale
v  Warga PSM sing wis insaf,mongko durung dibengat kudu dilatih
v  Warga PSM ojo mamang-mamang,asal taat ke-PSM-ane,menowo sekarat pati,senajan durung dibengat Insya Allah,Gusti Allah piyambak kang bakal nulungi
v  Warga PSM kudu gelem dadi cagake PSM
v  Warga PSM yen diomongi kebecikan kudu digugu,senajan seng ngomong kui ora sholat

No comments:

Post a Comment